Teenused

Meie poolt pakutavad teenused on: 

  • Rakkekaevude valmistamine;
  • Kaevu asukoha määramine;
  • Kanalisatsioonikaevude ehitamine, septikute paigaldamine;
  • Kuivenduskaevude rajamine;
  • Kanalisatsioonitrasside ja imbväljakute rajamine;
  • Masti- ,  posti- , vundamendiavade  puurimine - 750 mm , 1000 mm , 1300 mm;
  • Veetrassi rajamine;
  • Pumba ja hüdrofori paigaldus;
  • Betoonelementide müük;

Kaevu joonis: